پلمخوځنده انځور Pashto - Sueco
English translator: Spanish Swedish پلمخوځنده انځور  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare